«Når kroppen husker det du har glemt»

Logginn for medlemmer   Info?     Brukernavn
Passord

Rosenmetoden er en kroppsbehandling som kan føre til dyp avspenning og bevisstgjøring. Den er utviklet fra erfaringen om at vi ubevisst spenner muskler i kroppen for å holde følelser tilbake. På sikt kan dette føre til begrenset pust, kroniske muskelspenninger og smerte. I behandlingen benytter terapeuten en myk og direkte berøring.

 

Rosenmetoden kan gi deg...

  • dyp avspenning og friere pust
  • bedre kontakt med dine følelser og behov
  • større åpenhet og tydelighet i kontakt med deg selv og andre
  • mykere kropp med økt bevegelighet og vitalitet
  • opplevelse av å være mer levende i kropp og sinn
  • nye muligheter i livet når gamle mønstre og holdninger slipper taket
Rosenmetoden
Profileringspakke
Vi har utviklet en profileringspakke for våre
medlemmer, logg deg inn for å lese mer.
 
Rosenmetoden
Erfaringsbank
Her presenterer vi Rosenterapeuters og
Rosenbevegelsesinstruktørers erfaringer fra sitt arbeid på forskjellige arenaer. Les mer her
 
Rosenmetoden
Byttekvelder i Rosenmetoden
Oslo, Trondheim og Bergen
Les mer her
   
Sist oppdatert 23.05.16
© Norske Rosenterapeuters Forening
Webdesign AWdata